Dziesiątki tysięcy osób na niego czekały.

Nie spali, nie jedli, skreślali dni w kalendarzu.

I wreszcie po miesiącach trwania w mękach pojawiła się ona.

W końcu nadszedł ten dzień